Hello my name is Emil, what can I help you with? :)


I am a color and shape nerd who love to create graphic design and art through paining, cutting, pasting and in a digital environment. I help companies and organisations in finding the core of their business or product, then communicate those core values to the relevant target market in a compelling way. I enjoy working both as an art director and a graphic designer with everything from big ideas and strategies to less extensive projects. The results of what I do is graphic profiles, packaging design, logotypes, pictograms. And art. I am now especially interested in working with sustainability within the field of design. And I am looking forward to finding out more precisely what that might mean :)

During the past seven-eight years I have worked as a designer for ICA, the leading grocery retailer in Sweden. My task was to create selling packaging design for ICAs own brands. I did market analyses, led creative workshops, sketched out ideas, created designs and kept managing approved designs. I was also responsible for photo shoots with photographers and food stylists while also doing a fair bit of food styling myself. I created graphics, lettering, patterns, retouched images and illustrated. I usually handed the work over to final art, however I have previously worked with final art for several years myself and have acquired a deep knowledge within printing methods. Last but not least I made sure everything looked the way it was meant to by examining test prints, visiting the printworks and creating manuals on how to work with the design.

I am something of a creative ideas person. I am ambitious, conscientious, meticulous and dependable. And immensely humble :) I am also extremely curious and in my opinion everything is beautiful, or at least interesting, in the right context. This goes for everything from music to philosophy, but I am mostly interested in visual art and design. In everything from street art to architecture, interior design, landscaping, fashion, patterns, batik i.e. etcetera and so on. I also have a big interest fo nature, especially botany. I enjoy climbing and travel to see new places, meat interesting people and learn from different cultures.

Color and shape have always been my biggest interests. At the gymnasium I went with the ‘Color and shape program’, fell in love with graphics, bought a computer and decided to teach myself everything that had to do with graphic design. I started making cd-covers, posters, flyers, web pages, t-shirt prints etc for friends hiphop, rock and punk bands. Kept on studying within the field of design and marketing and since then I have been working for different design and advertising agencies.

At the moment I am studying at HDK in Gothenburg Sweden parallel to working on assignments for clients and on own art projects.

Please do get in touch with me with suggestions on assignments. Big or small. Long or short. I hope to hear from you :)


----> cv english | emil.soderberg@gmail.com | 0735-667176 | www.emilsoderberg.com
Hej mitt namn är Emil, vad kan jag hjälpa dig med? :)


Jag är en färg- och form-nörd som älskar att skapa grafisk design och konst genom att måla, klippa, klistra och i digital miljö. Jag hjälper företag och organisationer att hitta kärnan i deras verksamhet eller produkt, sedan kommunicera den till rätt på målgrupp på ett intresseväckande sätt. Jag varvar gärna att jobba med art direction för stora strategiska projekt med mindre omfattande uppdrag som enbart fokuserar på formgivning eller utformning av tryckfärdiga original. Resultatet av vad jag gör är grafiska profiler, förpackningsdesign, logotyper, symboler. Och konst. Nu är jag speciellt intresserad av att jobba med hållbarhetsfrågor inom ramen för design. Och jag är oerhört nyfiken på att ta reda på mer precist vad det kan innebära :)

Under dom senaste sju-åtta åren har jag arbetat som designer på ICA EMV Designbyrå. Min arbetsuppgift var att formge säljande förpackningsdesign för ICAs egna märkesvaror. Jag gjorde marknadsanalyser, höll kreativa workshops, skissade fram idéer, arbetade ut designspår och fortsatte att ansvara för godkända designmanér. Jag höll i fotograferingar med fotografer och matstylister samt utförde en hel del matstyling på egen hand. Jag skapade grafik, egna bokstäver, mönster, retuscherade bilder och illustrerade. I sista skedet såg jag till att materialet förberedes för tryck på bästa sätt. Oftast lämnade jag över arbetet till originalare men jag har tidigare jobbat flera år med att göra ut original och därigenom skaffat mig stor teknisk kunskap inom tryckteknik. Sist men inte minst tog jag del av provtryck, hade dialog med tryckerier, åkte på tryckintag samt gjorde manualer för hur designen skulle tas ut.

Som person är jag något av en kreativ idéspruta. Jag är engagerad, ambitiös, noggrann och ansvarsfull. Och hutlöst ödmjuk :) Jag är också extremt nyfiken av mig och anser att det mesta är fint eller åtminstone intressant, i rätt kontext. Detta gäller allting ifrån musik till livsåskådning, men främst intresserar jag mig för visuell konst och design. Allt ifrån gatukonst till arkitektur, inredning, landskapsarkitektur, mode, mönster, batik mm etc osv Jag har också ett stort intresse för natur, främst botanik. Klättrar och reser gärna för att ta del av nya platser, människor och kulturer. 


Färg och form har alltid varit mina största intressen. På gymnasiet läste jag bild och form, fastnade för design i datormiljö, köpte en dator och bestämde mig för att lära mig allt som har med grafisk design att göra. Jag började göra cd-omslag, affischer, flyers, hemsidor, t-shirts mm för vänners hiphop-, rock- och punkband. Studerade vidare inom design och marknadsföring och sedan dess har jag jobbat för olika design- och reklambyråer.

Nu läser jag en utbildning på HDK och jobbar parallellt med mindre uppdrag, både för kunder och med egna konstprojekt.

Hör hjärtans gärna av dig med förslag på uppdrag. Stora och små. Korta och långa. Hoppas vi hörs :)


----> cv svenska | emil.soderberg@gmail.com | 0735-667176 | www.emilsoderberg.com